Dotace na rekonstrukci: Oprav dům po babičce

Rekonstrukce rodinných domů – Oprav dům po babičce

Oprav dům po babičce nabídne zálohově více než milion korun a možnost výhodného úvěru na komplexní rekonstrukce starších rodinných domů. Dotační program „Oprav dům po babičce“ bude určen všem žadatelům, vlastníkům rodinného či rekreačního domu, kteří splní podmínky optimálního zateplení na stávající budově, nebo postaví dům splňující požadované parametry na místě odstraněného původního domu. Cílem je urychlit tempo renovací starších domů, zpřístupnit finanční prostředky na vstupní investici a též ulehčit mladým domácnostem cestu k úspornému bydlení. Zásadní výhodou programu bude možnost čerpat finanční prostředky předem. Příjemci dotace zároveň budou moci od příštího roku na pobočkách stavebních spořitelen požádat o zvýhodněný úvěr, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti.

Žadatelé v programu „Oprav dům po babičce“ dostanou až 1 milion korun na optimální zateplení, které je podmínkou získání zálohové dotace a výhodného úvěru. Renovaci pak bude možné rozšířit o další úsporná opatření a čerpat nemalé prostředky i na výměnu zdroje tepla, fotovoltaiku, ohřev vody, dobíjecí stanici pro elektromobil a další úsporná opatření, takže v celkové výši může zálohová dotace dalece přesáhnout milion korun. Stejně jako ve standardní Nové zelené úsporám obdrží příjemci navíc motivační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci úsporných opatření (vzorový příklad najdete v prezentaci).

Jak na dotace v programu Oprav dům po babičce

Maximální výše podpory na zateplení je jeden milion korun bez započtení bonusů. Vedle toho je možné získat i příspěvek na několik dalších opatření, vždy však jako doplněk k zateplení. „To je vždycky podmínka, že je dosaženo energetické úspory – buďto stavbou nebo zateplením stávajícího domu,“ říká Lucie Früblingová. V součtu pak může dotace zmíněný milion i výrazně překročit.

Základní podpora bez bonusů je u každého opatření omezená vždy na 50 procent nákladů. Takže například milion korun je možné dostat na zateplení, které stálo nejméně dva miliony korun. Bonusy mohou dále dotaci navýšit, ale celkový státní příspěvek včetně započtených bonusů nesmí přesáhnout doložitelné výdaje.

Na opatření, která se lidé chystají teprve provést, získají v rámci programu peníze zálohově předem. Díky tomu bude stačit menší výdaj z vlastních zdrojů či z úvěru, na rozdíl od některých jiných dotací, které se vyplácejí až zpětně.

Na nový kotel či kamna na biomasu je možné čerpat příspěvek jen v případě výměny za starý neekologický kotel nebo kamna v jednotlivých místnostech. V případě tepelných čerpadel se to týká výměny za elektrické vytápění nebo za kotel na plyn starý nejméně 20 let.

Napojení na dálkové teplo se týká soustav, které více než z poloviny pracují s obnovitelnými zdroji, využívají odpadní teplo nebo kombinují výrobu tepla a elektřiny. Dotace na zelenou střechu se vztahuje nejen na rodinný dům, ale i na doplňkové stavby u něj, jako jsou třeba garáže.

Termíny pro podání žádostí a uznatelné náklady

Program spustí Ministerstvo životního prostředí v září 2023 vyhlášením výzvy, poté bude možné podat žádost. Přesné datum zatím není známé.

Podpora se vztahuje na výdaje vynaložené po 1. lednu 2021. Žádat je tedy možné o finance na budoucí výdaje a v omezené míře i zpětně na úpravy, které už lidé na domě uskutečnili. O dotaci je možné požádat i v průběhu zateplování.

Kdo může o dotaci žádat

O podporu mohou žádat jen ekonomicky aktivní fyzické osoby, takže třeba na důchodce se tato možnost nevztahuje. Žadatel musí být vlastníkem nemovitosti a mít právo s ní nakládat.

Každý, kdo dotaci obdrží, musí pak být majitelem domu a mít v něm trvalý pobyt aspoň 10 let od rozhodnutí o poskytnutí podpory. Pokud však nastane nečekaná životní situace, kvůli níž člověku hrozí porušení této podmínky, nemusí vždy nutně o dotaci přijít. „Tyto situace budeme posuzovat individuálně a neznamená to automaticky, že by musel někdo dotaci vracet,“ ubezpečuje Lucie Früblingová ze Státního fondu životního prostředí.

Jak podat žádost a co k tomu potřebuji

Státní podporu z evropských fondů poskytuje Ministerstvo životního prostředí, přičemž žádosti vyřizuje Státní fond životního prostředí. Žádosti se u tohoto fondu podávají online prostřednictvím takzvaného Agendového informačního systému. Nutné je k tomu přihlásit se Identitou občana nebo pomocí Bank ID.

Doložit je nutné například projektovou dokumentaci, závěrečnou zprávu odborného technického dozoru, fotodokumentaci, faktury nebo souhlas spoluvlastníků nemovitosti. Podrobně jsou nutné doklady rozepsané v závazných pokynech programu.

Další podporovaná opatření

 • Kotel na biomasu: 80–100 tisíc korun
 • Kamna na biomasu: 45 tisíc korun
 • Tepelné čerpadlo: 60–140 tisíc korun
 • Napojení na dálkové teplo: 40 tisíc korun
 • Solární kolektory: 45–60 tisíc korun
 • Tepelné čerpadlo či fotovoltaika pro ohřev vody: 45 tisíc korun
 • Fotovoltaika obecně: od 60 tisíc korun výše
 • Řízené větrání s rekuperací: 105 tisíc korun
 • Využití tepla z odpadní vody: 5–50 tisíc korun
 • Zelená střecha: 800–1000 korun na metr čtvereční
 • Využití dešťové vody: 23,5–105 tisíc korun
 • Dobíjecí stanice pro elektroauta: 15 tisíc korun

Zdroj: SFŽP, podrobnosti na novazelenausporam.cz