Oznámení rekonstrukce bytu

VZOR oznámení o rekonstrukci bytu

Rekonstrukce bytu: Kdy stačí oznámení a kdy musíte na stavební úřad?

Už několik měsíců je všechno zavřené a někteří lidé se nudí. S prvními jarními paprsky jsou v bytech a domech více vidět prasklé okenní rámy, naštípnuté dlaždičky, nebo zašlý nábytek. Přísný lockdown nás uvěznil v našich domovech, proto si více všímáme nedostatků, které jsme běžně přehlíželi. Kvůli vládním opatřením nám moc zábavy nezbylo. Jednou z mála povolených aktivit je kutilství. Lidé rekonstruují své nemovitosti a přidávají jim tak na hodnotě. Jenže při úpravě bytu většinou bývá hodně hluku, a to hlavně v panelácích a činžácích ruší sousedy, kteří také nikam nemohou. „Oznámit rekonstrukci v domě, je slušnost, stejně tak jako dodržování nočního klidu. Při menších úpravách nic víc hlásit nemusíte. Žádné povolení nepotřebujete v případě, když nezasáhnete do dispozice bytu, úpravy nebudou mít vliv na životní prostředí nebo bezpečnost a použité běžné materiály. Nejčastěji se momentálně rekonstruuje kuchyňská linka, koupelna nebo vestavěné skříně,“ vysvětluje Kamila Houšková. „I když máte v plánu drobnější práce, které nezaberou tolik času, raději na případný hluk sousedy upozorněte a dobu rekonstrukce na oznámení prodlužte pro jistotu o pár dní,“ dodává Houšková. Rekonstrukce totiž většinou neprobíhají přesně podle plánu a mohou se protáhnout, aniž byste to plánovali.

Pozor na to, abyste své sousedy neomezovali ve společných prostorách, jako je chodba, schodiště, výtah, balkony atd.  S prodlouženým lockdownem nervozita všech rapidně stoupá. Proto, co by běžně sousedům nevadilo, teď může vyvolat konflikty. „Stavební povolení pro rekonstrukci je potřeba tehdy, když se rozhodnete zasáhnout do nosných zdí nebo úpravou změníte vzhled domu. V takovém případě budete potřebovat ještě posouzení statika a souhlas sousedů, protože jich se takto významná rekonstrukce bude také významně týkat,“ uzavírá Kamila Houšková. ZDROJ https://www.e15.cz/finexpert/nakupujeme/rekonstrukce-bytu-kdy-staci-oznameni-a-kdy-musite-na-stavebni-urad-1379421

Oznámení o rekonstrukci SVJ

Spousta vlastníku bytových jednotek provádí ve svých bytech rekonstrukce a různé stavební úpravy, různé velikosti, přičemž některé z nich mají vlastníci povinnost ohlásit stavebnímu úřadu anebo přímo vyžadují stavební povolení.

Tito vlastníci si však neuvědomují, že v každém případě mají povinnost učinit oznámení o rekonstrukci SVJ a to do rukou členům výboru SVJ.

Oznámení o rekonstrukci SVJ plyne z ustanovené § 1182 odst. 1 občanského zákoníku, který uvádí, že vlastník jednotky je povinen oznámit stavební úpravy, které hodlá v bytě provádět předem osobě odpovědné za správu čili výboru SVJ.

Dále je vlastník jednotky dle § 1182 odst. 2 občanského zákoníku, povinen umožnit přístup do bytu v souvislosti se stavebními úpravami a to z důvodu, aby bylo možné zkontrolovat, zda stavební úpravy nějakým způsobem negativně nezasahují nebo nepoškozují společné části domu, což by se tak dotýkalo i ostatních vlastníků v domě.

Osoba odpovědná za správu v této souvislosti může také požadovat po vlastníku jednotky, aby poskytnul příslušnou stavební dokumentaci, avšak v případě, že stavební zákon takovou dokumentaci vyžaduje.

Výše uvedené není plynoucí jen podle zákona, ale též z hlediska ohledu na ostatní v domě, z hlediska běžné lidské slušnosti a dobrých sousedských vztahů.

Oznámení o rekonstrukci SVJ by mělo být vyvěšeno na domovní nástěnce a mělo by v něm být uvedeno kdy rekonstrukce započne, kdy skončí a též je vhodné krátce popsat, jaké práce budou prováděny a přidat omluvu za hluk a zvýšenou prašnost v domě.

Dále je nutno podotknout, že co se týče rekonstrukcí uvnitř bytu v SVJ, tak dle § 1175 odst. 1 občanského zákoníku, má vlastník jednotky právo uvnitř stavebně upravovat svůj byt, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části